[singlepic id=107 w=320 h=240 float=left] Drenering rundt grunnmur er en nødvendighet for de aller fleste hus og hytter i Norge. Vi leverer alt som skal til av rør og grunnmursplate til denne jobben. Se linken for en enkel skisse og omtale av rør og kummer.: Drensrør grunnmur

En bør merke seg at det hverken er tillatt eller forsvarlig å føre takvannet inn i drensrøret rundt grunnmuren. Her må det legges en egen ledning for bortføring av takvann. Er det mer enn et taknedløp skal det anvendes min. 110mm rør.

Dette røret kan da føres til en oppsamlingskum,  (se husdrenskum,) der også drensledningen føres inn. Videre ut fra kum til vassdrag eller kommunalt overvannssystem.