Våre produkter

Les mer om våre produkter og kontakt oss for pris eller ytterligere detaljer.

Produktkategorier

Trykkrør, til drikkevann eller pumpeledning for kloakk

Svarte rør med blå striper er ment til drikkevann, rødbrune striper til spillvann og gule striper til transport av gass.
Systemet lages av PE,polyeten, et svært fleksibelt plastmateriale som er enkelt å arbeide med.
Polyetylen er svært slagfast selv ved lave temperaturer. Ved temperaturer over 20 °C må arbeidstrykket reduseres for at ønsket levetid skal oppnås.
 • Rørene har betegnelsen PE80 PN12,5 SDR 11
 • Andre trykklasser kan leveres.
 • Alle trykkrør kan leveres som pumpeledning, merket RØDT
 • Andre rørlengder enn std. kan leveres. Også på store trommler opptil 3000 meter
 • Trykkrør, (vannledning) lagerfører vi følgende dimmensjone

“Platon”

Grunnmursplate med knaster. Leveres i ruller a 20 meter.
  • 1×20 meter
  • 1,65×20 meter
  • 2×20 meter
  • 2,40X20 meter
  • Kantlister: 2 meter

Avløpsrør og deler

DV-overvannsrør

DV-overvannsrør lagerføres i mange dimensjoner
 • 95/110mm (*utv.normert)
 • 140/160 mm (* utv. normert)
 • 200/225 mm
 • 250/282 mm
 • 300/340 mm
 • 400/455 mm
 • 500/569 mm
 • 600/683 mm
 • 800/900 mm
 • 1000/1150 mm

Store dim. fra 1200 til 2200 mm kan leveres på forespørsel.

Avløpsrør og deler

Glatte rør

Glatte rør til spillvann og overvann i PP (Polypropylen). Godt utvalg av deler.

Tidligere ble ofte kloakkrør, spillvannsrør laget i PVC-materiale (Polyvinylklorid). Dette råstoffet er nå i ferd med å fases ut til fordel for PP.

Vi lagerfører et stort utvalg av deler. Leveres i:

 • 75mm sort
 • 110mm sort eller rød/brun
 • 125mm sort eller rød/brun
 • 160mm sort eller rød/brun
 • 200mm sort eller rød/brun
 • 250mm sort eller rød/brun
 • 315mm sort eller rød/brun

75mm og 110mm leveres i 3 eller 6m lengder

Drensrør på kveil

To hovedtyper, blå og sorte rør.
 • 50/60 mm à 50 meter (sort)
 • 80/90 mm à 150, 60 og 30 meter (blå)
 • 83/100 mm à 25 meter (sort)
 • 83/100 mm à 50 meter (sort)
 • 83/100 mm à 100 meter (sort)
 • 113/128 mm à 50 meter (blå)
 • 145/160 mm à 50 meter (blå)

Drensrør i 6m lengder

DV-drensrør i 6m lengder
 • 95/110mm (også i 3 m lengder)
 • 142/160mm
 • 200/225mm
 • 250/282mm
 • 300/340mm

Drensrør med filter

Vi lagerfører nå rør med filter, både på kveil og i 6 m lgd. Vi lagerfører rørene med standard 700-filter på vårt lager Årsland.

Andre filtertyper leveres fra lager i Østfold.

 • Ubegrenset levetid på grunn av høy kjemisk og biologisk resistens
 • Fibrene trekker ikke vann
 • Lav hydraulisk motstand
 • Meget enkle å legge, utfør jobben raskere.
 • God økonomi. Spar kostnader for ekstra traktor og henger, to mann og flis!
 • Filteret tåler spyling med grøftespyler
 • Strukturen i et PP filter kan sammenlignes med hvitmose. Noe som fortsatt regnes som noe av det beste filtermaterialet som er brukt.
 • PP1000 – filter for bruk der det er rustutfelling (jern).
 • PP700 – Universalfilter som egner seg for de fleste jordarter. Universalfilter for norske forhold.
 • PP450 – Leire, silt og organiske jordarter med mye finpartikler
 • Vi har 110mm stive rør i 6 m lgd. med filter på lager.
 • Kveilrør lagerføres normalt i 70/80 og 83/100mm

Fiberduk

Normalt mange tusen kvadratmeter på lager!
Vi lagerfører 4 størrelser (bredde):

 • 1 meter
 • 2 meter
 • 4 meter
 • 5 meter

Gategods: rammer, lokk og rister

Alle kummlokk og rammer er produsert i seigjern, og i henhold til mål og funksjonskrav NS-EN 124, NS 990, 1992 og 1995
 • Stort utvalg i kummlokk av “støpejern” fra 110mm til 800mm
 • Kuppelrist 650mm
 • Rundt lokk, firkant rist og ramme

Vakuum- og gjødselanlegg

Trenger du vakuum systemer for gjødsel? Vi lagerfører rør og deler som trengs til et komplett vakuumtrekk.
Aktuelle dimensjoner er (utvendig normert):

 • 200mm-250mm
 • 315mm

Drensrenner

Vi lagerfører drensrenner og rister til bruk for eksempel foran garasjeporten… et sikkert og godt valg.

Betongkummer

Betongkummer Ø1000mm og Ø650mm lagerføres.

Øvrige dim. leveres direkte fra fabrikk, neste dag!

Husdrenskum

Husdrenskum fra Wavin 315/355mm m/sandfang og spylerør

Mini sandfangkummer av plast

Vi lager din kum etter ønsket mål. Lokk velges som betonglokk eller av støpejern (se gategods).
Mini sandfangkummer Ø 300 eller Ø400mm

Sandfangkum

Uponor sandfangkum Ø650.

Denne sandfangkummen veier kun 25 kilo!

Stake/spylegren

Ulike varianter.
 • Rett gjennomløp 110mm. Oppforingsrør =Ø200 utv.
 • “Kråkefot 110mm Oppforingsrør =Ø315/355
 • “Kråkefot 110mm Oppforingsrør =Ø400 utv.

Kabelrør

DV-kabelrør på kveil har glatt innervegg og trekketråd. Standard farge på lagerført kabelrør er RØD.
Leveres i følgende dimensjoner à 50 meter:

 • 42/50mm
 • 95/110mm

Spesialrør

Vi leverer også spesialtilpasset rør og deler. Dette er ofte store dimensjoner av glatte eller dobbleveggede rør.
Har du behov for “noe som kan lages av plastrør”, ta kontakt med oss.

Grunnmursdrenering

Drenering rundt grunnmur er en nødvendighet for de aller fleste hus og hytter i Norge. Vi leverer alt som skal til av rør og grunnmursplate til denne jobben.

En bør merke seg at det hverken er tillatt eller forsvarlig å føre takvannet inn i drensrøret rundt grunnmuren. Her må det legges en egen ledning for bortføring av takvann. Er det mer enn ett taknedløp skal det anvendes min. 110mm rør.

Dette røret kan da føres til en oppsamlingskum (se husdrenskum) der også drensledningen føres inn. Videre ut fra kum til vassdrag eller kommunalt overvannssystem.

Se følgende dokument for en enkel skisse og omtale av rør og kummer:

Renseanlegg

WohoMini og WehoPuts renseanlegg, et av de aller beste! Alt fra små renseanlegg for et hus/hytte og opp til kjempeanlegg.

Vi kan også påta oss arbeidet med å fremskaffe nødvendig utslippstillatelse/byggetillatelse til ditt anlegg fra din kommune. Levering, graving, montering og til sist igangkjøring av renseanlegget kan vi stå for. Senere foretar vi årlige service av anlegget som er lovpålagt av myndighetene.

Alt spillvann fra huset eller hytten din skal føres til rensenalegget. Det behøves ikke noe annen rensing fra utslagsvasker, dusjer eller fra kjøkkenvasken! Weho renseanlegget tar seg av alt utslippsvannet.

Be oss om pristilbud for ditt behov.

Kommunene setter krav til rensing av tarmbakterier. Utslippet skal være under 1000 TKB pr. 100 ml utløpsvann.

WehoMini ligger i snitt på mellom 100 – 300 TKB pr. 100 ml vann. Dette uten etterpollering noe som er uvanlig hos de fleste av leverandører av minirenseanlegg.

Søylerør/forskalingsrør

Rørene brukes ofte som forskaling til terrasser og betongdekke. Kan også brukes som fundament til for eksempel en levegg, men her anbefaler vi heller DV-rør dersom de skal graves med.
 • 200 mm à 3 meter
 • 200 mm à 4 meter
 • 250 mm à 3 meter
 • 250 mm à 3,60meter
 • 250 mm à 4 meter

Gategods: rammer, lokk og rister

Vi kan nå tilby ISODREN, et komplett system mot fukt i kjellervegger. I ett og samme produkt løser ISODREN® alle problemer knyttet til vann fukt og radon.

ISODREN ® er SINTEF-GODKJENT

 • Drenering og kapillærbryting – slik at vann ikke blir stående i konstruksjonen.
 • Fuktsikring – slik at fukt ikke trekker inn i konstruksjonen.
 • Utvendig isolering – sikrer både energitap og temperert konstruksjon uten fuktskader.
 • Diffusjonsåpen løsning – sikrer en alltid tørr mur.
 • Radonsikring som innfrir forskriftenes krav.

Kontakt oss

Vi er alltid tillgjengelige om du undrer på noe.

Stavnheimsvegen 20
4362 Vigrestad

}

Åpningstid 07-16
Lørdag stengt, men åpent etter avtale

Send en melding